ตะลุยข่าว » ข่าวปลอม!!!อย่าหลงเหลือ”งานพ่อขุนฯ”ยังไม่ได้ข้อสรุป

ข่าวปลอม!!!อย่าหลงเหลือ”งานพ่อขุนฯ”ยังไม่ได้ข้อสรุป

13 กันยายน 2023
4126   0

ข่าวปลอม!!!อย่าหลงเหลือ”งานพ่อขุนฯ”ยังไม่ได้ข้อสรุป

ตามที่มีการแชร์ขอมูลเชิญชวนเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดเชียงราย ประจำปี 2567 ทางโซเชียลมีเดียร์ ว่า ได้มีการกำหนดการจัดงานขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2566 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในรายละเอียดกล่าวถึงกิจกรรมภายในงาน และคอนเสริ์ตจากศิลปินนักร้องนักแสดงบนเวทีของแต่ละวัน ซึ่งสถานที่คือสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย นั้น และต่อมาทางฝูงบิน 416 เชียงราย ได้ออกมาชี้แจงว่าสนามบินอยู่ในการดำเนินการก่อสร้างและพัฒนา เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางภารกิจช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 ไปจนถึงปีงบประมาณ 2569 ดังนั้น ฝูงบิน 416 เชียงราย จึงไม่สามารถให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดงานหรือกิจกรรมอื่นใดได้ต่อไป

ล่าสุดทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายได้ออกข่าวแจงเตือน ข่าวปลอม เรื่องทางจังหวัดเชียงรายได้กำหนด วันเวลา กิจกรรมและสถานที่จัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดเชียงราย ประจำปี 2567 แล้ว โดยได้อธิบายสั้นๆ ว่า”ทางจังหวัดยังมิได้มีการประชุม เพื่อกำหนดเวลา สถานที่ จัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดเชียงราย ประจำปี 2567  แต่อย่างใด” พร้อมลงท้ายว่า “อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด”

รายงานข่าวแจ้งว่าในเรื่องดังกล่าวทางจังหวัดเชียงราย คงจะได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและหาทางออกร่วมกันเพื่อให้งาน”งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดเชียงราย” ที่เป็นงานระดับประเทศสามารถดำเนินงานต่อไปได้ซึ่งทางสำนักข่าวของเราจะรายงานให้ทราบผลต่อไป