ตะลุย อปท. » นายกวันชัย นครเชียรายรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาท้องถิ่น”

นายกวันชัย นครเชียรายรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาท้องถิ่น”

28 สิงหาคม 2023
14099   0

นายกวันชัย นครเชียรายรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาท้องถิ่น”

วันที่ 27 สิงหาคม 2566    ที่ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การบริหารสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม นำสู่โลกยุคดิจิทัล  มีสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดขึ้น ในโอกาสนี้  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาท้องถิ่น” จากท่านขจร อีกด้วย