ตะลุย อปท. » นครเชียงรายขุดลอกกำจัดวัชพืช

นครเชียงรายขุดลอกกำจัดวัชพืช

24 สิงหาคม 2023
11881   0

นครเชียงรายขุดลอกกำจัดวัชพืช

เจ้าหน้าที่กองช่าง ฝ่ายสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงราย เร่งกำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมหนาแน่นอย่างรวดเร็วบริเวณร่องน้ำ ลำเหมืองสาธารณะ ในหลายพื้นที่ในช่วงฤดูฝน พร้อมกันนี้ยังได้ขุดลอกเปิดทางเดินน้ำบริเวณข้างวัดเชตุพน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง  และลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดกับประชาชนในชุมชนและผู้สัญจรไปมา