ตะลุย อปท. » นครเชียงรายต้อนรับคณะ JICA คัดเลือกพื้นที่นำร่องพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูชีวิตชีวาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นครเชียงรายต้อนรับคณะ JICA คัดเลือกพื้นที่นำร่องพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูชีวิตชีวาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

12 สิงหาคม 2023
12697   0

นครเชียงรายต้อนรับคณะ JICA คัดเลือกพื้นที่นำร่องพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูชีวิตชีวาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล และนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น หรือ JICA (Japan International Cooperation Agency) ประจำประเทศไทย ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกพื้นที่นำร่องและออกแบบกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามจัดชุดการแสดงต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น