ตะลุย อปท. » นครเชียงรายจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นครเชียงรายจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7 สิงหาคม 2023
12366   0

นครเชียงรายจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยนครเชียงราย บริเวณหาดเชียงราย ชุมชนป่างิ้ว เทศบาลนครเชียงราย   โดยท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี พร้อมด้วยนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายสมบุญ หิรัญยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายและชาวชุมชนป่างิ้ว ได้ร่วมปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องในชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลฯ ได้เพิ่มทักษะและความรู้ในวิธีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ชุมชนยังสามารถนำเอาความรู้ไปถ่ายทอดต่อ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในการรวมกลุ่มทำกิจกรรม และยังสร้าง Green Community กระชับความสัมพันธ์ให้ครอบครัวและคนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งทั้งกายและใจให้ชาวเชียงรายได้บริโภคพืชผักปลอดสารพิษและดีต่อสุขภาพ ประหยัดและทำตามได้ไม่ยากอีกด้วย