ตะลุยข่าว » ประชาสัมพันธ์-เศรษฐกิจ » ตร.ท่องเที่ยวเชียงรายอบรมให้ความรู้ภาคปฏิบัติแก่อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว   

ตร.ท่องเที่ยวเชียงรายอบรมให้ความรู้ภาคปฏิบัติแก่อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว   

29 สิงหาคม 2023
7638   0

ตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายอบรมให้ความรู้ภาคปฏิบัติแก่อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยววันนี้ 29 ส.ค.66 ที่ ตรวจท่องเที่ยวเชียงราย  บ้านโป่ง สลี อำเภอเมืองเชียงราย    พ.ต.ท.ธนวินท์ พวงมะลิ สว.ส.ทท.๒ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมฯและร่วมให้ความรู้แก่อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว 30 ท่าน ที่ผ่านเกณฑ์ ที่เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ภาคปฏิบัติให้แก่อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว

โดยมีวิทยากรจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเชียงราย ร่วมให้ความรู้  มีหัวข้อในการอบรม ได้เแก่
1. การทบทวนภาคทฤษฏี
– การสังเกตตำแหนิรูปพรรณคนร้าย / เทคนิคการสังเกตุจดจำ / การแจ้งข่าวสาร
– ความรู้เรื่องหลักการบริการ การสร้างความประท้ับใจ /การบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจท่องเที่ยว อาสาสมัคร และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาฯ
2. ภาคปฏิบัติ
– การปฐมพยาบาลเบื้องต้น / การช่วยเหลือและแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุในท้องถิ่น
– เทคนิคการป้องกันตัว
– ทดสอบภาคปฏิบัติ

โดยหลังการอบรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จะมีการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมไปยัง  บช.ท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการออกบัตรอาสาสมัครท่องเที่ยวให้กับผู้อบรมทุกท่านเพื่อใช้ติดตัวเวลาออกปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยตำรวจท่องเที่ยวในขณะออกปฏิบัติงานไม่ว่าเป็นล่ามแปลภาษา เป็นต้น…