ถวายพระพร » วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2023
5171   0

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

พร้อมด้วยข้าราชการทหาร เจ้าหน้าที่และกำลังพล

มณฑลทหารบกที่ 37