ถวายพระพร » ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งรุ้งทรัพย์พรหมชัย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งรุ้งทรัพย์พรหมชัย

15 สิงหาคม 2023
16478   0

ทรงพระเจริญ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พนักงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งรุ้งทรัพย์พรหมชัย