ถวายพระพร » อำเภอเวียงป่าเป้า

อำเภอเวียงป่าเป้า

12 สิงหาคม 2023
9854   0

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า

พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า