ตะลุย อปท. » ดอยสะเก็น เกษตรอินทรีย์สีเขียวขจีเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว เรียนรู้”คีรีชัย ยามะ”

ดอยสะเก็น เกษตรอินทรีย์สีเขียวขจีเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว เรียนรู้”คีรีชัย ยามะ”

26 กรกฎาคม 2023
11798   0

ดอยสะเก็น เกษตรอินทรีย์สีเขียวขจีเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว เรียนรู้”คีรีชัย ยามะ” สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นวิสาหกิจ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายสมบุญ หิรัญยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และพี่น้องชุมชนดอยสะเก็น ได้ร่วมเรียนรู้ในกิจกรรม “ดำนาปลูกข้าวสืบสานภูมิปัญญาตามวิถีบ่ะเก่า” (วิถีดั้งเดิม) ทั้งพิธีแฮกนา (แรกนา) การถอนกล้าพันธุ์ข้าว การไถคาดดิน การดำนา และสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง “แอ๊บปลา”

ตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูชุมชนดอยสะเก็นสู่การเป็นชุมชนต้นแบบโครงการเมืองอาหารปลอดภัย นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนโดยยังคงความงดงามของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเดิมที่มีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยได้รับความกรุณาจากสถาบันการศึกษา หลากหลายมหาวิทยาลัย เข้ามาเติมเต็มความรู้และโอกาสให้กับชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นต่อไป