ตะลุยตะลอน-ท่องเที่ยว-อาหาร » อิหยั่งว่ะ!!!รากชูสู่ปลาทูแม่กลอง

อิหยั่งว่ะ!!!รากชูสู่ปลาทูแม่กลอง

29 กรกฎาคม 2023
30509   0

อิหยั่งว่ะ!!!รากชูสู่ปลาทูแม่กลอง

 

 

ที่โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขายข้ามภูมิภาค “โครงการ The Link Local to Global : Domestic to Domestic” ภายใต้แนวคิดการนำวัฒนธรรม ที่มีศักยภาพ 5 F (Food, Film, Fashion, Fighting, Festival) ที่เป็น Soft Power ของไทย โดยใช้ชื่อเส้นทาง “จากรากชู สู่ปลาทูแม่กลอง” เชื่อมโยงเรื่องราวและสัมผัสประสบการณ์อาหาร ท้องถิ่นท้องถิ่น ด้วยเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (ของกินลำจากยอดดอย เจียงฮาย VS อาหารอร่อยริมน้ำ สมุทรสงคราม ด้วยเมนูอาหารวัฒนธรรมชาวอาข่าจาก “ราก” ซึ่งมีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ ทั้งในเรื่อง ของวัตถุดิบที่สดใหม่ (รากชู)จากธรรมชาติของชาวอาข่า และรสชาติที่รังสรรค์ออกมาได้โดดเด่นไม่เหมือนใคร ที่มีชื่อเสียง ของจังหวัดเชียงราย เชื่อมโยง “อาหารอร่อยริมน้ำ” ด้วยเมนู “ปลาทูแม่กลอง” ซึ่งจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเชียงรายและจังหวัด สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม โดยมีนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงรายพร้อมด้วย ผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร และตัวแทนสื่อมวลชน 23 คน พร้อมด้วย นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม และ ผู้ประกอบการฯ จ.สมุทรสงคราม เข้าร่วกิจกรรมกว่า 40 คน

สำหรับ กิจกรรม Sale Call จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ทั้ง 2 พื้นที่ ระหว่างเชียงราย-สมุทรสงคราม ได้ทำความรู้จัก หารือหรือ เจรจาธุรกิจ ตลอดจนซื้อ-ขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมถึงการนำผู้ประกอบการและธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เชียงรายเดินทางทัศนศึกษาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (Product Testing) ที่มีศักยภาพและพร้อมเสนอขาย อาทิ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี, ชมโบสถ์ปรกโพธิ์, วัดบางกุ้ง (Unseen), โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์, อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้านภาลัย (อุทยาน ร.2), สวนมะนาวโห่ลุงศิริ และตลาดน้ําท่าคา รวมถึงสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนร่วมกับชุมชนตามแนวคิด Sustainable Tourism Goals (STG) ตลอดจนเรียนรู้ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาอัน ทรงคุณค่าของชุมชนอย่างลึกซึ้ง ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ และ ททท.สำนักงานสมุทรสาคร จะนำคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าม ภูมิภาค “The Link Local to Global : Domestic to Domestic” ในเส้นทาง “จากปลาทูแม่กลอง สู่ราก เชียงราย” ในวันที่ 4-7 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดเชียงราย ต่อไป