การศึกษา-กีฬา-ศาสนา » แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล U-17 Sisaket Championship 2023

แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล U-17 Sisaket Championship 2023

27 กรกฎาคม 2023
7382   0

แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล U-17 Sisaket Championship 2023


เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดร.สิริพงศ์ อังสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ และผศ.ดร.วัชรินทร์ ขี่ทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการแช่งขันฟุตบอล U-17 Sisaket Championship 2023 โดยมีคณะกรรมการ ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล นักกีฬาฟุตบอล และสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

การแข่งขันฟุตบอล U-17 Ssaket Championship 2023 ได้รับสมัครทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแช่งขันในนามอำเภอละ 1 ทีม และอำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 6 ทีม รวมทั้งสิ้น 27 ทีม แบ่งการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบคัดเลือกแบบแบ่งโชนและรอบแชมเปี้ยนส์ลึก มีการแข่งขัน 211 รอบ และแบ่งออกเป็น 5 โซน โซนที่ 1 อำเภอเมือง 6 ทีม ทำการแช่งขันที่สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยกรกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

โซนที่ 2 อำเภอกันพรลักษณ์ อำเกอขุนหาญ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอไพรบึง ทำการแข่งขันที่สนามกีฬาอำเภอกันทรลักษ์ โซนที่ 3 อำเภอพยุห์ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง แข่งขันที่สนามกีฬาสโมสรเจแฟม ยูไนเด็ด โซนที่ 4 อำเภอขุขันธ์ อำเภอปรางค์ อำภอวังหิน อำเภอห้วยทับทัน อำเภอภูสิงห์ แข่งขันที่สนามกีฬาโรงเรียนปรางค์ และโซนที่ 5 อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอราษีไศล อำเภอศิลาลาด อำเภอปีงบูรพ์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ แข่งขันที่สนามกีฬาโรงเรียนราศีไศล การคัดเลือกทีมอันดับ 1 ของแต่ละโซนและทีมอันดับ 1 ของแต่ละโซนได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในรอบ แซมเปี้ยนส์ลีก ร่วมกับทีมอันดับ 2 ที่คะแนนดีที่สุด 3 ทีม ของแต่ละโซน รวมเป็น 8 ทีมสุดท้าย แล้วนำทีมทั้งหมดมาจับฉลากประกบคู่ แข่งชันแบบ Knock out จนได้ผู้ชนะเลิศ ใช้ระบบเก็บคะแนนหาตัวแทนแต่ละโซนเข้าสู่รอบที่สองจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ และจะเริ่มดำเนินการจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนากีฬาฟุตบอลของจังหวัดศรีสะเกษ จากรากหญ้าสู่ความเป็นเลิศ และก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดศรีสะเกษต่อไป
*************
ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ