การศึกษา-กีฬา-ศาสนา » สธวท. เชียงรายฯ จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ 72 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

สธวท. เชียงรายฯ จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ 72 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

22 กรกฎาคม 2023
7261   0

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 72 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย นำโดย นางทิพวรรณ เชื้อเจ็ดตน นายก สธวท. เชียงราย นางสาวโชติรส ทัดไธสง ที่ปรึกษานายกฯและ นางตะวันฉาย เฟื่องวัฒนาพานิช ประธานโครงการความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและจิตอาสาของ สธวท. เชียงรายร่วมกับจังหวัดเชียงราย และ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 72 รูป ระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2566 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยนางทิพวรรณ เชื้อเจ็ดตน นางตะวันฉาย เฟื่องวัฒนาพานิช และนายโสไกร ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน   พระเดชพระคุณ พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา พระอุปัชฌาย์ ประกอบพิธีบรรพชา