ตะลุย อปท. » นายก นก มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง รพ.สต. ในพื้นที่ อ.ขุนตาล

นายก นก มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง รพ.สต. ในพื้นที่ อ.ขุนตาล

20 กรกฎาคม 2023
5639   0

นายก นก มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง รพ.สต. ในพื้นที่ อ.ขุนตาล

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.ขุนตาล สิบเอกวิมล รู้ทำนอง รักษาราชการ ผอ.กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.เชียงราย เข้ามอบทรายอะเบท(ทรายเคลือบสารทีมีฟอส) / ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด (Mosdop TB) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดอบจ.เชียงราย พื้นที่ อ.ขุนตาล ในโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสำหรับ อสม. ในภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. และความร่วมมือทางด้านระบบสุขภาพชุมชน อำเภอขุนตาล ปี 2566 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย อสม.ในพื้นที่ อ.ขุนตาล ในการนี้ นายกิจการ กาวิโล ประธานศูนย์ประสานงาน รพ.สต. อำเภอขุนตาล นายทวีวัฒน์ วุฒิสาร สาธารณสุขอำเภอขุนตาล และ ผอ.รพ.สต. ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนขุนตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย