ตะลุยข่าว » ประชาสัมพันธ์-เศรษฐกิจ » โตโยต้า จัดกิจกรรม TSl The Wisdom Workshop ครั้งที่ 5

โตโยต้า จัดกิจกรรม TSl The Wisdom Workshop ครั้งที่ 5

26 พฤษภาคม 2023
4679   0

โตโยต้า จัดกิจกรรม TSl The Wisdom Workshop รู้ครบ จบทุกปัญหาธุรกิจ ครั้งที่ 5


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท รตาวัน จำกัด จังหวัดเชียงราย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัด “กิจกรรม TSl – The Wisdom Workshop รู้ครบ จบทุกปัญหาธุรกิจ ครั้งที่ 5 “เจาะเทคนิคการตลาดออนไลน์ต้นทุนต่ำหนุนธุรกิจปัง” หนึ่งในโครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจในองค์ความรู้ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) และหลักการไคเซ็น (Kaizen) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสม ช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโต ควบคุมทุนการผลิต ลดการสูญเสีย เพิ่มผลกำไร ผลประกอบการที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่โตโยต้า ตั้งใจถ่ายทอดสู่ชุมชน


ที่ผ่านมาบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดกิจกรรม ไปแล้ว 4 ครั้ง 4 ภาค ในจังหวัดสระบุรี , ขอนแก่น ,กาญจนบุรี และจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากกลุ่มประชาชนผู้ทำธุรกิจ SME ในท้องถิ่นเข้ารับฟังแนวทางการเรียนรู้ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS และหลักการไคเซ็น
ทั้งนี้ในกิจกรรมการอบรม ทางโตโยต้ายังต่อยอดและส่งต่อความรู้สู่ความยั่งยืน ให้กับธุรกิจชุมชนในพื้นที่ และทั่วประเทศ ด้วยการจัดสัมมนาแบบไฮบริด (เรียนผ่านออนไลน์ด้วยระบบ Zoom และเข้าร่วมสัมมนาที่ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์) ที่เหลือในครั้งสุดท้าย ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด จังหวัดชลบุรี ตอนต้น “ทุนสูง กำลังผลิตต่ำ เรียนรู้กลยุทธ์การสร้าง Productivity สำหรับ SME”


อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรม TSI-The Wisdom Workshop รู้ครบ… จบทุกปัญหาธุรกิจ เป็นการต่อยอดจากส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานภายใต้พันธกิจใหม่ของบริษัทฯ ในโอกาสการดำเนินงานในประเทศไทยครบรอบ 60 ปีที่ผ่านมา นอกจากได้เปิด “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศแล้ว ยังมุ่งมั่นส่งต่อความรู้ให้แก่สังคมไทย เพื่อขับเคลื่อนความสุขสู่ผู้คนและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสังคมภายใต้ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยโตโยต้ามุ่งหวังให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 6 แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในประเทศไทย ผ่านการถ่ายทอดแนวความรู้ในการปรับปรุงธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มธุรกิจชุมชนทั่วประเทศสามารถนำไปต่อยอดในการขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองและสร้างเสถียรภาพแก่เศรษฐกิจของประเทศต่อไป


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง T-SI Facebook Fan Page : www.facebook.com/toyotasocialinnovationสมัครกิจกรรมสัมมนาผ่านทาง T-SI Website : https://toyotatsi.com/course