รอบรั้วเชียงราย » ฉก.ทัพเจ้าตาก มอบรถจักรยานให้นักเรียน

ฉก.ทัพเจ้าตาก มอบรถจักรยานให้นักเรียน

23 พฤษภาคม 2023
9157   0

ฉก.ทัพเจ้าตาก มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน ตามโครงการจักรยาน สานฝัน ปันสุข กองทัพบก

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง โดย กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก และ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3209 ดำเนินการเข้ามอบรถจักรยาน จำนวน 10 คัน ให้กับโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียนๆ ละ 5 คัน ได้แก่ โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา และ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี (แผนกประถม) ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” เพื่อใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนในพื้นที่ชายแดน ที่มีฐานะยากจน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว