ตะลุยตะลอน-ท่องเที่ยว-อาหาร » เกาะสมุยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติ สมุยรีกัตต้า ครั้งที่ 20

เกาะสมุยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติ สมุยรีกัตต้า ครั้งที่ 20

22 พฤษภาคม 2023
6495   0

เกาะสมุยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติ สมุยรีกัตต้า ครั้งที่ 20

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันสมุยรีกัตตา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะสมุยให้เป็นที่รู้จักจากนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการาแข่งขันเรือใบนานาชาติสมุยรีกัตตาครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในระกว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2566  มีนักกีฬาเรือใบเข้าร่วมการาแข่งขันกว่า 20 ประเทศ ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในการนำเกาะสมุยการทองเที่ยวเชิงกีฬา และการเป้น Sport Tourism destination และเมื่อมีการจัดการแข่งขันทำให้มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีผู้ติดตาม ผู้ดูแลนักกีฬาเดินทางเข้ามาทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ทำให้มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจท่องเที่ยวของเกาะสมุยไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

 

ด้านนางสาวอรวินทนีร์ วัฒนา ประธานจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติสมุยรีกัตตา กล่าวว่า การจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติสมุยรีกัตตา ในตรั้งนี้หลังหยุดไปนานจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ไปนานส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การกลัมาจัดงานในครั้งนี้เพื่อช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชน คนท้องถิ่นของเกาะสมุยและสามารถที่จะทำการประชาสัมพันธุ์ให้คนทั่วโลกได้รู้จักเกาะสมุยมากยิ่งขึ้น ว่าเกาะสมุยอยู่ที่ไหนในพื้นแผ่นดินของประเทศไทย ซึ่งเรือใบแต่ละลำที่เดินทางเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายในทีมงานลำละ 2-3 ล้านบาท นั้นหมายถึงเงินหมุนเวียนในธุรกิจท่องเที่ยวของเกาะสมุย
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติสมุยรีกัตตาถือว่าเป็นอีกบริบทหนึ่งของการแข่งขันกีฬา เนื่องจากการจัดเรือใบนานาชาติที่ไหนคนจัดเขาก็จะเอาชื่อสถานที่นั้นๆขึ้นเป็นชื่อของการจัดการแข่งขัน ซึ่งการจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติสมุยรีกัตต้าก็เช่นเดียวกัน นั้นหมายถึงการประชาสัมพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักเกาะสมุยมากยิ่งๆขึ้นไปอีก เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและสามารถเชื่อต่อไปยังเกาะต่างๆได้อีกจำนวนมาก ยิ่งมาในช่วงนี้จะเห็นว่าบริเวณโดยรอบของเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า จะมีปลาวาฬบลูด้าขึ้นมาโอวดฉวมให้กับนักทอ่เงีท่ยวได้ชม และอาจจะไม่แน่ขณะทำการขังขนเรือใบนานาชาติอาจจะพบวาฬบลูด้าเข้ามาว่ายน้ำให้เห็นด้วย….

ภาพ/ข่าว :  ช้างสุราษฎร์ธานี