รอบรั้วเชียงราย » เชียงรายดันเกษตรปลอดสารพิษ

เชียงรายดันเกษตรปลอดสารพิษ

16 พฤษภาคม 2023
4242   0

เชียงรายดันเกษตรปลอดสารพิษ

วันนี้( 16 พฤษภาคม2566) ไร่ vv farm ได้ส่งผักที่ปลอดสารมาเข้ารับการเทสและเข้าเครื่องตรวจสอบหาสารเคมีหน้าตลาดลานเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งในโครงการนี้เป็นโครงการสนับสนุนผ่านทางจังหวัดเชียงรายและตลาดล้านเมืองกลุ่มเกษตรปลอดสารเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายได้ส่งผลผลิตเบื้องต้น ณ ตลาดล้านเมืองด้วยการสนับสนุนของนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย